ZZP'er

Mijn doel is opdrachtgevers te helpen om maatschappelijke impact te maken op het gebied van de voedseltransitie en duurzaamheid. Voor onze generatie en de generaties die komen gaan.

Dat doe ik door projectmanagement en advies aan te bieden, waarbij ik het belangrijk vind klantgerichtheid en het total-use-principe (ook restwaarden verwaarden) te stimuleren. Zo kunnen doelen in samenspraak worden bereikt en kan de voedseltransitie worden versneld.

Ik bied projectmanagement en,-ondersteuning voor programma’s rond thema’s als (regionale) voedselstrategie, korte keten, participatie, circulair en placemaking. Mijn ervaring is dat vooral bij processen die voor het eerst worden opgestart verwachtingsmanagement een aandachtspunt is, om te zorgen dat het enthousiasme van deelnemers blijft. Mijn cultureel sociale achtergrond, organisatorische  vaardigheden en mijn afspraak = afspraak mentaliteit helpen daarbij.

(Groeps)gedragsverandering bereiken is niet makkelijk: daar gaat een heel proces aan
vooraf. Weten wanneer je waaraan moet trekken is handig, omdat bepaalde fases zich
afwisselen. Ik ben er goed in de vraag achter de vraag te achterhalen bij mensen en organisaties en te improviseren met wat daaruit voortkomt. Met collega’s positief confronteren, schakelen tussen top down en bottum up processen. Dat combineer ik met het structureren, verduidelijken en doorgronden
van werkprocessen, om organisaties te helpen veranderen. Bij mij kun je terecht voor advies zonder dikke rapporten (die toch vaak op de plank komen te liggen).

Sociaal ondernemen

Naast mijn werk als in te huren zelfstandige, ben ik ook sociaal ondernemer. Zo heb ik een pilot opgezet voor een marktplaats voor voedselverspilling en heb ik een circulaire varkenshouderij, De Herkomst.

Ik geloof in een wereld waarin duurzaamheid-activiteit wordt gestimuleerd, zonder dat dit ten koste gaat van de perspectieven van de eigen en volgende generaties. Als de aarde in dit tempo door broeikasgassen blijft opwarmen veroorzaakt dit zeespiegelstijging, met als gevolg meer overstromingen en natuurbranden. In het scenario waarin de broeikasgasuitstoot in de loop van deze eeuw naar nul gaat, blijft de stijging beperkt tot 1 meter (KNMI). Snelle afname van broeikasgassen om onomkeerbare veranderingen te voorkomen is nodig. Het is de enige manier en het kán! Door het total-use-principe toe te passen, waarin mensen, bedrijven en overheden samen met de natuur een ecosysteem vormen. Klimaatverandering is een bruisend avontuur voor iedereen, zolang de gevolgen maar gelijk zijn verdeeld.

Over mij

Mijn werkzame leven startte in de bediening bij een cateringbedrijf. Daar heb ik veel voedselverspilling gezien en bovendien in de praktijk geleerd hoe belangrijk het is om goede service te verlenen. Na hier verschillende managementfuncties te hebben vervuld, ging ik van Brabant naar de hoofdstad, om Cultureel Maatschappelijke Vorming te gaan studeren. In Amsterdam werkte ik bij Instock en Albert Heijn (tegenwoordig Instockmarket), waar ik vanuit projectmanagement door rolde naar voedsel,- en sociale transities. Na verschillende bedrijven en projecten te hebben opgezet ging ik in 2017 ook als zelfstandig projectmanager en adviseur werken op gebied van sociaal ondernemerschap, groepsgerichtheid en organisatieverandering.

Ik volg de ontwikkelingen in de voedseltransitie op de voet, mede dankzij programma’s als Taskforce Korte Keten (TKK), Voedsel-Verbindt NH en Jonge Krachten Bundelaars (JKB). Om plezier in en feeling met het vakgebied te houden, geef ik regelmatig presentaties aan klassen en begeleid ik jaarlijks tientallen studenten bij hun opdrachten. Met als levensmotto: ‘Alles wat je geeft, krijg je ooit terug.’​

Camilla Meijer, Omgevingspsycholoog bij O&B:
‘Prettig samenwerken. Dirk is analytisch en verstaat de taal van bewoner als die van de ambtenaar. Hij blijft belang of doel helder houden en dat houdt zijn opdrachtgevers scherp! Ook gezellig, hij heeft humor.’

Martijn Oppers, programmamanager gemeente Amsterdam:
‘Dirk heeft altijd zijn antenne uitstaan voor duurzaamheids-en groenkansen in Amsterdam.”

Coördinator, Groen in de Buurt:
‘Sociale doener die niet bang is de leiding te nemen in projecten.’

Cases

Voor onderstaande opdrachtgevers heb ik verschillende rollen klantgerichte impact mogen maken:

Gemeente Amsterdam
Doel: Vergroenen van de openbare ruimte  met medebeheer van  bewoners en bedrijven.
Rol: Stadsdeel Nieuw West (extern) groencoach ‘Groen in de Buurt’

Pakhuis de Zwijger New Metropolis, Verspillingsfabriek Veghel

Doel: Total use casusontwikkeling

Rol: Workshop(bege)leider over thema’s als ‘circulair “afval”’ en ‘Samen Tegen Voedselverspilling’

Start up Instock 2016

Doel: Implementatie logistiek proces bij grootwinkelbedrijf Albert Heijn

Rol: Manager Food Rescue

We Make The City Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Landbouworganisatie Lantbrukarnas Riksförbund

Doel: Inspireren en informeren
Rol: Spreker over  voedsel- sociale transities